Kodanikualgatus loob ühiskonda.

2010 aasta kevadest kuni sügiseni oli Euroopa Maja koostööpartneriks projektis "Kodanikualgatus loob ühiskonda"

Projekti vedas MTÜ Civitas ning toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lühidalt projektist:

2010 aastal täitus kakskümmend aastat kodanike komiteede liikumisest ja Eesti Kongressi kokkukutsumisest. MTÜ Civitas soovis projektiga "Kodanikualgatus loob ühiskonda" tähistada väärikalt, laiapõhjaliselt ja tulevikkuvaatavalt Eesti läbi aegade suurima kodanikualgusliku liikumise tähtpäeva, mis pani aluse meie riigi iseseisvuse taastamisele õigusliku järjepidevuse alusel. Erinevate otsekontaktide, filmi, näituse, kontsert-aktuse, kohtumiste, diskussioonide ja meedia vahendusel jõuti projektiga paljude eesti kodanikeni, eelkõige noorteni, tunnustades tehtut ning vaadates tulevikku. Läbi eeskuju on võimalik kinnitada arusaamu ja anda kindlust - kodanikualgatus loob ühiskonda, Eesti riik on noorte kätes! Seeläbi aitame kaasa kodanikualgatusliku liikumise tähtsuse teadvustamisele ühiskonnas ja suurendame kodanikuvastutus oma riigi ees, pidades eelkõige silmas noorsugu.

Viie Eesti maakonna kahes koolis ja ühes rahvamajas toimusid Jaan Kolbergi dokumentaalfilmi „Rahva vabadus“ esitlused, millele järgnes kohtumine filmi autoritega ning kohalike aktivistidega, kes liikumises osalesid. Euroopa Maja viis linastused ellu Harjumaal, Võrumaal, Tartumaal ning Lääne- Virumaal.

Eesti Kongressi kokkuistumise 20. aastapäevaks valminud film tutvustab iseseisvuse taastamisele eelnenud arenguid ja nende tähtsust ühiskonnas.

Filmis räägivad Eesti seni suurimast kodanikualgatusest kodanike komiteede liikumise aktivistid Eesti eri paigust, kommentaare jagavad ka Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, Eve Pärnaste, Liia Hänni, Tunne Kelam, Trivimi Velliste, Mart Laar, Vardo Rumessen, Rein Kilk ja teised.

kating