Europrojekt Holland-Eesti

Europrojekt Holland-Eesti – 19.-26. oktoober 2003, käisid 5 Hollandi õpilast ja 1 õpetaja Eestis, et tutvuda lähemalt Eesti, kui tulevase ELi liikmesriigiga. MTÜ Euroopa Maja korraldas neile selle nädala jooksul kohtumisi, et luua kontakte ja arendada hollandlaste ja eestlaste vahelist koostööd.

kating