Jüri Ratas

Tervitussõnavõtt Mudel Euroopa Parlament 5. sessiooni täiskogul 02.02.2009 kell 9.00 Riigikogu saalis

Kallid Eestimaa noored!

Tervitan Riigikogu juhatuse nimel kõiki siia, Riigikogu istungite saali kogunenud tegusaid ja aktiivseid noori paljudest Eestimaa koolidest. See saal ei ole noortele sugugi võõras koht. Noorte kogunemised siia mitmesuguste ürituste läbiviimiseks on kujunenud juba heaks traditsiooniks. Ja seda tuleb ainult tervitada. Alles jaanuaris toimus siin noorte ühenduse ELO parlamendi istung, kus arutati noorteorganisatsioonide rolli inimese kujunemisel. Tänane Mudel Euroopa Parlamendi sessioon on juba arvult viies ehk siis väikese juubeli vääriline.

Europarlamendi istungi imiteerimine noorte poolt ei ole siin mitte ainult protseduuriliste reeglite ja tehniliste vahendite tundmaõppimine, vaid palju enamat. See mobiliseerib ja koondab noori juba koolieas mõtlema ja arutlema tänase ja homse päeva ühiskonna ees seisvate probleemide lahendusteede üle, selle üle, kuidas võiks välja näha meie ja kogu maailma tulevikuühiskond 10-20 aasta pärast ja ka selle üle, kas ning kuidas saaksid tänased noored ühiskonna arenguprotsesse soovitud suunas mõjutada. Olen veendunud, et siin istungitesaalis viibijatest sirgub kindlasti ka järelkasvu meile, tänastele poliitikutele, kellele võime edasi anda oma kogemused ja ideed, et need jõuaksid uue, noore põlvkonna juhtimisel ja edasisse arengusse ja praktiliste rakendusteni paremini kui seni.

Kindlasti olete kuulnud, et Eesti on täna silmitsi raskete eelarve - ja finantsprobleemidega. Nende lahendamine nõuab tarku ja kiireid otsuseid. Millised need otsused ka ei tule, mõjutavad nad kindlasti meist igaüht, mis nõuab kokkuhoiu režiimi riigi, omavalitsuse, perekonna ja iga pereliikme kuludes. Kui Valitsus ja Riigikogu töötavad pingsalt selle kallal, kuidas saada tasakaalu riigieelarve, st kuidas viia riigi kulud vastavusse tuludega, siis kutsun ka teid igaüht üles koostama oma pere eelarvet selgitamaks, kuidas oleks võimalik ka perekonna tulud – kulud tasakaalus hoida olukorras, mil meil kõigil sissetulekud ei suurene, küll aga suureneb oht kaotada töökoht. Teisisõnu, tuleb rohkem võtta kontrolli alla kulud. Selline on tänase päeva karm reaalsus. See aga ei tohi meid heidutada . Vastupidi - raskused on ületatavad, need muudavad meid targemaks ja tugevamaks ja ühtsemaks ja avavad ukse uuteks võimalusteks.

Tänavune aasta on valimiste aasta. Osa teist läheb kindlasti juba 7. juunil Euroopa Parlamendi valimistele andmaks oma eelistus meelepärasele erakonnale ja oktoobris kohalike omavalitsuse valimistele. Olen kindel, et teete õiged valikud.

Noortes peitub suur edasiviiv jõud. Minu soovitus teile, kallid noored, ärge jätke oma mõtteid, ideid ja ettepanekuid enda teada, vaid pange need selliselt kõlama, et need jõuaksid pärale poliitikuteni, otsustajateni. Seda te täna siin ju teetegi. Ei maksa karta, et teie arvamus ei mõjuta poliitilisi otsuseid. Mida kindlamalt kõlab teie hääl, seda enam on poliitikutel tarvis ka teiega arvestada. See omakorda tagab ka põlvkondade järjepidevuse ja koostöö.

Soovin Riigikogu juhatuse nimel teile kõigile aktiivset osalemist istungi töös, häid ja huvitavaid mõttevahetusi ja ettepanekuid meie kodumaa, Eesti ja Euroopa edendamiseks.

Tänan teid tõsise tähelepanu eest!

Jüri Ratas
Riigikogu aseesimees

kating