Eesti Mudel-Euroopa Parlament 2014

Üheksandat korda toimub Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi (MEP) sessioon. 28. veebruaril - 3. märtsil arutlevad 120 noort 9. - 11. klassidest kaheksal Euroopas ja Eestis olulisel teemal. Töö leiab aset Tallinna Inglise Kolledžis ning hiljem kaitsevad noored valminud resolutsioone Riigikogu istungite saalis. Osavõtutasu on 10 eurot,  mis sisaldab toitlustust ja soovijatele tasuta majutust (www.16eur.ee).

Eesti MEPil enim muljet avaldanud delegaadid saavad võimaluse sõita rahvusvahelistele MEPi sessioonidele Viini, mille osavõtutasu ja lennupiletid tasub osalejate eest Euroopa Maja. Lisaks valitakse ka välja delegatsioon Luksemburgi rahvusvahelisele sessioonile.

Eesti MEP 2014 president on Els Heile Aberdeeni Ülikoolist.

Osalevad paljud tuntud poliitikud ning oma ala ekspredid. Esimeste seas on nõusoleku andnud Tunne Kelam ja Kristiina Ojuland.

Eesti MEP 2014 registreerimine lõppes 21. veebruaril.

2014. aasta resolutsioone näeb SIIT

Teemad

Energiakomisjon: "Kas Euroopa Liit peaks liikuma ühtsema energiapoliitika suunas? Kuidas tasakaalustada liikmesriikide huve?"
Esimehed: Omari Loid (Hugo Treffneri Gümnaasium) ja Heiki Riisikamp (Tallinna Reaalkool)

Väliskomisjon: "Kuidas peaks Euroopa Liit jätkama suhteid Ukrainaga?"
Esimehed: Mirjam-Kim Rääbis (Tallinna Inglise Kolledž) ja Krista Partsioja (Jaan Poska Gümnaasium)

Õiguskomisjon: "Millised peaksid olema Euroopa Liidu liikmesriikides kodanike järele luuramise tingimused, meetodid ja piirangud? Kuidas peaks Euroopa Liidu liikmesriigid suhtuma liikmesriikidest väljastpoolt ELi kodanike suunal teostatud luuresse?" 
Esimehed: Kristjan Kalve (Wymondham College (Suurbritannia)) ja Heinrich Kasser (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Kaubanduskomisjon: "Millise läbirääkimispositsiooni peaks Euroopa Liit võtma ELi-USA vabakaubandusleppe läbirääkimistel? Kuidas tasakaalustada liikmesriikide huve?"
Esimehed: Saskia Jõers (Miina Härma Gümnaasium) ja Hans Vilu (Tallinna Inglise Kolledž)

Arengukomisjon: "Kuidas saaks Euroopa Liit edendada õiglast kaubandust*?"
Esimehed: Diana Oidingu (Tallinna Inglise Kolledž) ja Maris Milpak (Saue Gümnaasium)

Kaitsekomisjon: "Milline peaks olema Euroopa Liidu roll humanitaarkriiside lahendamisel? Kas ja kui siis milliselt peaks ELi sõjalist võimekust suurendama? Kas sekkumine Kesk-Aafrikas on õigustatud ning kas seda saab pidada pretsedendiks tulevaste sarnaste juhtumite puhul?"
Esimehed: Gerda Raag (Miina Härma Gümnaasium) ja Mariann Tammaru (Tallinna 32. Keskkool)

Sotsiaalkomisjon: "Kuidas integreerida Euroopa mitmekesiseid vähemusi ning vältida enamuse ja vähemuse vahelisi konflikte ja radikaliseerumist?"
Esimehed: Joonas Põder (Tallinna Reaalkool) ja Rain Vagel (Rakvere Eragümnaasium)

Üldkomisjon: "Kuidas tagada Euroopa Liiduga liitunud riikides Kopenhageni kriteeriumite* täitmine?"
Esimehed: Susanna Vahtramäe (Tallinna Inglise Kolledž) ja Mari-Liis Somelar (Miina Härma Gümnaasium)


Ajakava

Reede, 28.02
15.00-16.00 Saabumine ja registreerumine
16.00-18.00 Teambuilding
18.00-19.00 Õhtusöök
19.00-20.30 Brainstorming
20.30-21.00 Rahvusvaheliste sessioonide tutvustus

Laupäev, 01.03
09.00-09.30 Hommikusöök ööbijatele
09.30-10.00 Avamine 
10.00-11.30 Töö komisjonides
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Töö komisjonides
13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Töö komisjonides
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.00 Töö komisjonides 
17.15-18.30 Töö komisjonides
18.30-19.00 Õhtusöök
19.00-20.30 Komisjonide ettekanded enda komisjoni teema tutvustamiseks

Pühapäev, 02.03
08.30-09.00 Hommikusöök ööbijatele
09.00-10.30 Töö komisjonides
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Töö komisjonides - resolutsioonid peavad valmis saama
12.15-13.30 Töö komisjonides – komisjonides ettevalmistused täiskoguks
13.30-14.30 Lõuna

14.30-16.30 Faktiküsimuste esitamine resolutsioonidele
16.30-16.45 Kohvipaus
16.45-18.30 Lobby
18.30-19.00 Õhtusöök, muudatusettepanekute esitamine lõppeb kell 19.00
19.00-21.00 Täiskogu tutvustus

Esmaspäev, 03.03 
09.00 - 09.30 Kogunemine Riigikogusse
09.30 - 09.40 Avamine
09.40 - 10.30 Resolutsioon 1
10.30 - 11.20 Resoltusioon 2
11.20 - 11.35 Kohvipaus

11.35 - 12.25 Resolutsioon 3
12.25 - 13.15 Resolutsioon 4
13.15 - 14.10 Resolutsioon 5
14.10 - 14.40 Lõuna

14.40 - 15.30 Resolutsioon 6
15.30 - 16.10 Resolutsioon 7
16.10 - 17.50 Resolutsioon 8
16.50 - 17.00 Lõpetamine


euroopanoored uushmn-logo
kating