Eesti MEP

Üks peamisi projekte, millega MTÜ Euroopa Maja tegeleb on MEP.

MEP ehk Mudel Euroopa Parlament on Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng 15-19 aastastele noortele, mida korraldatakse kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

MEP-i patroon Eestis on Euroopa Parlamendi liige hr Tunne Kelam.

Eestis korraldatakse igal aastal üks riiklik MEP sessioon. Esimene MEP Eestis toimus 2004 aastal.

Eesti sessioonide põhjal valitakse välja tublimad õpilased, kes saavad võimaluse esindada Eestit rahvusvahelistel ja Läänemeremaade MEP sessioonidel.
Eesti MEP kestab neli päeva ja toimub tavaliselt jaanuari lõpus või veebruari alguses.

Töö toimub komisjonides. Komisjonide teemad on seotud hetkel oluliste teemadega Euroopa Parlamendis ja ka Eestis. Enne tegeliku töö toimumist komisjonides viiakse läbi team-building tegevused, et komisjoni liikmed tutvuksid üksteisega.

Iga komisjon töötab välja resolutsiooni, mis viimasel päeval täiskogu istungil ettekandmisele, põhjendamisele ning kaitsmisele tuleb. Toimub hääletamine resolutsiooni vastuvõtmise kohta.

MEP sessioone Eestis korraldab MTÜ Euroopa Maja koostöös noortega, kes on osalenud MEP välisessioonidel.

kating