Eesti MEP 2004

2004. aasta 29. oktoober - 1. november leidis aset esimene Eesti Model European Parliament (MEP) sessioon Audentese Erakoolis ja Riigikogus.

KOMISJONID

1. Välisasjad I
Sõjajärgse Iraagi küsimus: kuidas peaks EL abistama Iraaki poliitilisel, sotsiaalsel ja majanduslikul ülesehitamisel.

Esimees: Marko Toppi

2. Majandus ja rahandus
Eesti maksusüsteemi ja piiratud finantsressursside jaotumise küsimus riigis.

Esimees: Riin Reinola

3. Kultuur ja haridus
Kutsekoolide küsimus: kuidas tuleks muuta kutseharidussüsteemi, et kutseharidus oleks noorte hulgas populaarsem ja suurendada õpilaste arvu.

Esimees: Kristi Saare

4. Keskkond
Säästliku tarbimise küsimus: milliseid samme tuleks astuda, et seda saavutada.

Esimees: Anna-Helena Kase

5. Välisasjad II
Terrorismioht: kas EL peaks looma ühise kaitsepoliitika.

Esimees: Jaanus Korjas

6. Kodanike õigused, justiits- ja siseküsimused
Inimkaubanduse ja teismeliste prostitutsiooni küsimus Eestis: kuidas peaks Eesti selle probleemiga võitlema.

Esimees: Kristin Lekko

kating