MEP 2005

25.11-28.11 2005 toimus Tallinnas 2. riiklik Mudel Euroopa Parlament sessioon.

Team-building ja komisjonide töö toimus sarnaselt esimesele sessioonile Audentese Erakoolis ja Peaassamblee Riigikogus.

SESSIOONI PRESIDENDID

Jaanus Korjas - peaassamblee president
Kirke-Hellen Kukumägi - asepresident
Anna Karolin - asepresident

KOMISJONID JA TEEMAD

1.Välisasja
Türgi liikmelisuse küsimus: millise strateegia peaks EL vastu võtma tegelemaks Türgi avaldusega astuda Euroopa Liitu.

Uuri viimaseid EL juhendeid / seisukohti sellel teemal. Pööra tähelepanu praeguste EL liikmesriikide ja Türgi ühiskonna erinevustele.

2. Transport ja turism
Massiturismi küsimus: kas EL / Eesti Vabariik peaks välja arendama strateegia edendamaks vastutustundelist ja jätkusuutlikku turismi

Turism on maailma tähtsaim tööstusharu ja on seetõttu paljudes arenevates riikides /arengumaades suurim stiimul majanduskasvu saavutamiseks. Millist mõju avaldab massiturism arenevale majandusele ning milliseid võimalikke majandus-, sotsiaal- ja keskkonna probleeme see võib põhjustada.

3. Keskkond
Kodanike nende endi pahede (alkohol, tubakas, narkootikumid) eest kaitsmise küsimus: kas Eesti Vabariik / EL peaks sekkuma või peaksid kodanikud endi tervist ja heaolu puudutavate küsimuste üle ise otsustama.

Uuri narkootikumide, tubaka, alkoholi ja nendest tulenevate tervise probleemide vahelist seost. Kui palju riigi / ELi sekkumist on nõutav, vajalik või õigustatud ilma kodanikuvabadusi rikkumata.

4. Põhiseadus
Kuidas ületada lõhet EL institutsioonide ja EL kodanike vahel?

Mida peaks EL ette võtma valijate ükskõiksusega ja lõhega, mis haigutab EL kodanike ja selle institutsioonide vahel. Kas Uue Põhiseaduslepingu artikkel nr 47 on selleks piisav? Millised reformid võivad veel vajalikud olla? Mida arvata EL protseduuride läbipaistvaks muutmisest?

5. Kodanike õigused, justiits- ja siseküsimused
Suure arvu immigrantide, kellel on erinevad religioonid ja kultuurilised traditsioonid, integreerimine läänelikku (Euroopa) ühiskonda.

Mil moel on võimalik säilitada rahvuslikud õigused ja traditsioonid ilma vähemuste religiooni ja kultuuri sekkumata. Kas ja kuidas peaks EL arendama ühtse poliitika lahendamaks probleemi, mille põhjustab suure arvu erinevate usuliste ja kultuuriliste traditsioonidega immigrantide integreerimine?

6. Haridus
Eesti põhikoolide ja gümnaasiumite koolisüsteem (s.h. uus hindamissüsteem).

7. Põhiseadus
ELi edasise laienemise küsimus.

Kas EL peaks laiendama? Millised on EL majanduslikud, sotsiaalsed ja psühholoogilised piirid? Kuidas peaks EL poliitika peegeldama majanduslikke, sotsiaalseid ja psühholoogilisi probleeme veelgi suurema liikmete arvu korral, kui liikmeteks oleksid ka sellised riigid nagu Ukraina, Valgevene, endise Jugoslaavia riigid (?).

8. Majandus
EL majanduse konkurentsivõime tõstmise vajalikkuse küsimus võrreldes USA ja Hiina.

Pööra tähelepanu kaubanduskvootidele, teadus- ja arendustegevuse valdkonnale, ja sellele, millist pikaajalist mõju omab Euroopa vananev rahvastik EL konkurentsivõimele.

PROGRAMM

Reede, 25.11 Audentese Erakool
14.00-16.00 Presidentide ja komisjoniesimeeste koolitus
15.00-16.00 Delegatsioonide saabumine ja registreerimine
16.00-18.00 Team-building
18.00-19.00 Loeng Eesti poliitikast Euroopa Liidus
19.30-20.30 Õhtusöök
20.30-22.30 Komiteede ettekanded enda komitee teema tutvustamiseks, delegatsioonide ettevalmistus avatseremoonial enda tutvustamiseks

Laupäev, 26.11 Audentese Erakool
08.00-09.00 Hommikusöök ööbijatele
09.00-10.00 Avatseremoonia (Avakõne, delegatsioonide tutvustus)
10.00-11.00 Töö komisjonides
11.00-11.30 Kohvipaus
11.30-13.00 Töö komisjonides
13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Töö komisjonides jätkub
15.30-16.00 Kohvipaus
16.00-18.00 Töö komisjonides
18.00-19.00 Õhtusöök
19.00-22.30 Õhtune programm

Pühapäev, 27.11 Audentese Erakool
08.00-09.00 Hommikusöök ööbijatele
09.00-11.30 Töö komisjonides
11.30-12.00 Kohvipaus
12.00-13.30 Töö komisjonides
13.30-14.30 Lõuna
14.30-17.00 Filmi vaatamine (samal ajal resolutsioonide printimine)
17.00-19.00 Kõigi delegatsioonide kõikide resolutsioone arutamine
19.00-20.00 Õhtusöök

Esmaspäev, 28.11 peaassamblee Riigikogus
NB! Riigikogusse sisse saamiseks peab kaasas olema isikuttõendav dokument
08.30-09.00 Kogunemine Riigikogusse
09.00-09.20 Avamine
09.20-10.10 Resolutsioon 1
10.10-11.00 Resolutsioon 2
11.00-11.50 Resolutsioon 3
11.50-12.35 Lõuna
12.35-13.25 Resolutsioon 4
13.25-14.15 Resolutsioon 5
14.15-15.05 Resolutsioon 6
15.05-15.35 Kohvipaus
15.35-16.25 Resolutsioon 7
16.25-17.15 Resolutsioon 8
17.15-17.35 Lõpetamine

kating